شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان کردستان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/85 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/07/19 لغایت 99/07/30 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ99/07/30می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/08/05 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: کردستان، سنندج، خیابان فردوسی، سه راه نمکی، مدیریت شعب بانک ملت، طبقه دوم، اداره تدارکات و ساختمان

تلفن: 33233228- 33230567

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود  دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

  بیجار – خیابان امام خمینی – روبروی اداره تعاون- کوچه فدک – طبقه سوم نقد 2,178,000,000 2,420,000,000 74/58 قدرالسهم مسکونی 306442

1

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد. بانه- بلوار بلال حبشی – کوچه پشت مجتمع دوزین نقد 11,408,085,000 12,675,650,000 314 95/265 مسکونی 306456

2

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 3/29 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.(ملک در محل تعریض و عقب نشینی می باشد.)

قروه، خیابان جمهوری، خیابان 16 متری شهید رجایی، روبروی جایگاه پمپ گاز نقد 8,976,216,666 182/2 388 مسکونی 305591

3

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد. فاقد ماشین آلات متراژ اعیان تقریبی می باشد. کیلومتر 6 جاده قروه، دلبران، شهرک صنعتی دلبران نقد 7,224,000,000 340 1000

صنعتی

6510

4

با وضعیت موجود، مرغداری

کامیاران، موچش نقد 2,240,000,000 2,800,000,000 493/5 600 کشاورزی 6348

5

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 39/22 سهم مشاع از 96 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

سقز، بلوار وحدت، خیابان بهاران، کوچه شقایق 1، پلاک4 نقد و اقساط 1,961,000,000 131/87 156/04 مسکونی 307161

6

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 13 سهم مشاعی از 32 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

بانه، کوی فرهنگیان، خیابان معلم، پلاک 17 نقد و اقساط 5,104,125,000 201 280 مسکونی 307195

7

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 59/25 سهم مشاع از 96 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

قروه، خیابان مینا، کوچه شرف بیانی

نقد و اقساط

2,934,726,562

72/91 131/72 مسکونی 307210

8

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

مریوان، موسک قدیم، محله شهرک شادی نقد و اقساط 5,700,000,000 206/94 64/03 مسکونی 307370

9

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

مریوان، دارسیران2، کوچه الان 1 نقد و اقساط 10,512,000,000 109 171 مسکونی 307383

10

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط

تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

40% مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی
12 %

24

13 %

36

14 %

48

15 %

60