شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان کردستان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/59 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/06/01 لغایت 99/06/13 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/06/13 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/06/19 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: کردستان، سنندج، خیابان فردوسی، سه راه نمکی، مدیریت شعب بانک ملت، طبقه دوم، اداره تدارکات و ساختمان

تلفن: 33233228- 33230567

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود  دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.ملک سابق احمد عظیم بیگی

  بیجار – خیابان امام خمینی – روبروی اداره تعاون- کوچه فدک – طبقه سوم نقد 2,420,000,000 74/58 قدرالسهم مسکونی 306442

1

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد. ملک سابق بهمن تاژانی

بانه- بلوار بلال حبشی – کوچه پشت مجتمع دوزین نقد  — 12,675,650,000 314 95/265 مسکونی 306456

2

با وضعیت موجود (ملک 20/7 متر مربع بالکن خارجی دارد- بانک مالک طبقه همکف با کاربری تجاری و زیرزمین  هر کدام به مساحت 84/127 و بالکن داخل مغازه با متراژ 45 متر مربع میباشد.) ملک سابق بانک ملت.

  سنندج- چهارراه انقلاب – اول خیابان 28 دی نقد 47,312,207,000 55,661,420,000 68/300 84/127 تجاری 662

3

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 6 شعیر از 96 شعیر) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.ملک سابق توفیق سجادی سنندج-روستای کیلاته نقد و اقساط 351,273,125 413,262,500 1312 2386 کشاورزی 306073

4

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط

تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

25 درصد صنعتی//مزروعی//فاقد ماشین آلات

12 درصد

24

13 درصد

36

14 درصد

48

15درصد

60

16 درصد

72

17 درصد

84

18 درصد

96