شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان کرمان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/127 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/09/28  لغایت 99/10/06 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/10/07 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/10/10 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40 درصد پیش پرداخت 40 درصد حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20 درصد هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: کرمان، بلوار شهید صدوقی، ساختمان مدیریت بانک ملت طبقه دوم، اداره ساختمان

تلفن: 11-32437710-034

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.(عرصه ملک وقفی می باشد).

کرمان، بلوار شهید مفتح، کوچه شماره 95، کوچه شرقی 2، منزل چهارم سمت راست نقد 12,620,000,000 300 275 مسکونی 10819

1

با وضعیت موجود ملک مشاعی(سهم بانک 139/405 سهم از 672 سهم)- پارکینگ کاربری خدماتی (تعمیرگاه) داشته که در مجموعه ای تجاری قرار دارد، ملک بصورت نمایندگی ایران خودرو میباشد طبق پایانکار 882 متر مربع تجاری و 750 متر مربع پارکینگ می باشد.

کرمان، خیابان خواجو، کوچه 11، سر نبش، کوچه شماره 11 نقد 22,751,227,917 1632 740 تجاری 304248

2

با وضعیت موجود

کیلومتر 5 جاده سیرجان، شهر بابک، منطقه ویژه اقتصادی، بلوار ایران، بلوار سمنگان، انبار شماره 356 نقد 26,784,800,000 1440 3461 انباری 307441

3

با وضعیت موجود(عرصه پس از رعایت اصلاحی طبق پایان کار 248 متر مربع می باشد.)

بم، خیابان آیت الله کاشانی، پاساژ همت ( کاشانی 7 بانک ملت قبلی شعبه بازار بم) نقد 31,828,000,000 518 276/9 تجاری 463

4

با وضعیت موجود (فروش ملک بصورت وکالتی می باشد.)

کرمان، کوهبتان، خیابان امام خمینی، نبش کوچه شماره 4

نقد و اقساط 15,130,100,000 816/89 441/87 مسکونی-تجاری 2513

5

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط

تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

40%

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 درصد

24

13 درصد

36