شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان کرمان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/103 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/08/20  لغایت 99/08/29 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/08/29 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/09/05 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40 درصد پیش پرداخت 40 درصد حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20 درصد هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: کرمان، بلوار شهید صدوقی، ساختمان مدیریت بانک ملت طبقه دوم، اداره ساختمان

تلفن: 11-32437710-034

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه

متراژ

کاربری

کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود

کرمان، کوهبتان، خیابان امام خمینی، نبش کوچه شماره 4 نقد 13,617,090,000 15,130,100,000 816/89 441/87 مسکونی-تجاری 2513

1

با وضعیت موجود

کرمان، خیابان شریعتی، خیابان شهید ناصر فولادی، نبش کوچه 1، مجتمع پزشکی مهر درمان، طبقه فوقانی عینک آریا نقد و اقساط 4,210,000,000 63/77 قدرالسهم تجاری 307185

2

با وضعیت موجود دارای ماشین آلات متراژ اعیان تقریبی می باشد.

جیرفت، روستای ملک آباد نقد و اقساط 6,716,870,000 7,902,200,000 445 3095 صنعتی 3542

3

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط

تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

20%

صنعتی//مزروعی//با ماشین آلات

12 %

24

13 %

36

14 %

48

15 %

60

0

12

40%

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 %

24

13 %

36