شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان کرمان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/56 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/05/22 لغایت 99/06/02 از ساعت 8:30 الی 14:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/06/06 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/06/12 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد. همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: کرمان، بلوار شهید صدوقی، ساختمان مدیریت بانک ملت طبقه دوم، اداره ساختمان

تلفن: 11-32437710-034

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

20 درصد

صنعتی//مزروعی//با ماشین آلات

12 درصد

24

13 درصد

36

14 درصد

48

15درصد 60

25 درصد

صنعتی//مزروعی//فاقد ماشین آلات

16 درصد

72

17 درصد

84

18 درصد

96

0

12

40 درصد

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 درصد

24

13 درصد

36

14 درصد

48

15درصد

60

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف

قیمت پایه

متراژ

کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود

کرمان، خیابان شریعتی، خیابان شهید ناصر فولادی، نبش کوچه 1، مجتمع پزشکی مهر درمان، طبقه فوقانی عینک آریا

نقد

4,210,000,000 77/63 قدرالسهم تجاری 307185

1

با وضعیت موجود

کرمان، خیابان شریعتی، خیابان شهید ناصر فولادی، نبش کوچه 1، مجتمع پزشکی مهر درمان، طبقه فوقانی عینک آریا 7

نقد

 —

3,830,000,000

77/63 قدرالسهم تجاری 307186

2

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.

کرمان، بلوار جهاد، کوچه 1، نبش کوچه برج پزشکی پاستور

نقد

9,470,000,000

76/75 قدرالسهم تجاری 307475

3

با وضعیت موجود (همکف به متراژ 1/188 و طبقه اول 7/115 متر مربع، عرصه دارای اصلاحی بوده که متراژ عرصه پس از رعایت اصلاحی 4/138 مترمربع است). رفسنجان، خیابان شهدا، چهار راه شهدا، نبش خیابان بهشتی، گوشه شمال غربی نقد

37,150,600,000

7/350 3/182 تجاری 335

4

با وضعیت موجود ملک مشاعی (ملک دارای اصلاحی می باشد و 25/40 متر مربع عرصه وقف می باشد(.

کرمان، خیابان مدیریت، خیابان حکیم، کوچه 47، سر کوچه، سمت راست، درب اول، جنب ترانس برق

نقد

5,526,000,000

6,140,000,000 170 230 مسکونی 307171

5