شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره 1400/2 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/02/28 لغایت 1400/03/08 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/03/09 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سایت شرکت ماد به آدرس WWW.MaadMellat.ir قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و 09107861783

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود ( عرصه طبق گواهی پایانکار (پس از اصلاحی) به مساحت 1422.80مترمربع بوده لیکن طبق سند مالکیت 1390.48 مترمربع می باشد. ملک طبق گواهی پایانکار با کاربری زمین اداری، انتظامی دارای پیش آمدگی در گذر به متراژ11/85 متر مربع می باشد. علاوه بر آن توجه خریدار را به توضیحات برو کف مندرج در پایانکار (از شمال 1 متر و از شرق 3.80 متر در مسیر تعریض گذر قرار دارد همچنین تعداد 5 واحد پارکینگ در زیرزمین و 20 واحد در محوطه تامین شده است. اعیان طبق پایانکار به مساحت 2073.85 مترمربع (استفاده بانک در طبقه همکف 475مترمربع، نیم طبقه 96 مترمربع، طبقه اول 501مترمربع و 488.5مترمربع+ استفاده انباری تجاری در طبقه زیرزمین 259مترمربع + استفاده پارکینگ در طبقه زیرزمین 216مترمربع+استفاده خرپشته در طبقه سوم 26.5مترمربع+ پیش آمدگی طبقه اول 11.85مترمربع) می باشد.)

کرمان خیابان طالقانی بعداز چهارراه ارگ نقد 100,845,000,000 112,050,000,000 2073/85 1390/48 بانک 1565

1