شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان کرمان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/75 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/06/29 لغایت 99/07/08 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/07/15 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/07/21 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: کرمان، بلوار شهید صدوقی، ساختمان مدیریت بانک ملت طبقه دوم، اداره ساختمان

تلفن: 11-32437710-034

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه ردیف
اعیان عرصه
با وضعیت موجود کرمان، کوهبتان، خیابان امام خمینی، نبش کوچه شماره 4 نقد 15,130,100,000 89/816 87/441 مسکونی-تجاری 2513 1
با وضعیت موجود کرمان، خیابان شریعتی، خیابان شهید ناصر فولادی، نبش کوچه 1، مجتمع پزشکی مهر درمان، طبقه فوقانی عینک آریا نقد 3,789,000,000 4,210,000,000 77/63 قدرالسهم تجاری 307185 2
با وضعیت موجود کرمان، خیابان شریعتی، خیابان شهید ناصر فولادی، نبش کوچه 1، مجتمع پزشکی مهر درمان، طبقه فوقانی عینک آریا نقد 3,447,000,000 3,830,000,000 77/63 قدرالسهم تجاری 307186 3
با وضعیت موجود دارای چهار فقره سند ششدانگ می باشد.بر اساس اعلام کارشناس ملک متروکه می باشد.عرصه طبق کارشناسی 253 مساحی گردیده.پس از اصلاحی 231 متر، زیر زمین 5/222 متر، همکف 51/203 متر، طبقه اول 86/231 متر، طبقه دوم 86/231 متر مربع که مجموعا معادل 73/889 متر می باشد. کرمان، ضلع غربی خیابان قرنی، جنب بانک سامان، ساختمان توپ نقد 51,699,312,000 57,443,680,000 73/889 231 تجاری 8921 4