شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان گلستان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/99 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از 99/08/14تاریخ لغایت 99/08/25 از ساعت 8:30 الی 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/08/25 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 99/09/01 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج)در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهاد های واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد. همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: گلستان، گرگان، بلوار نهارخوران، سه راه گلشهر، مدیریت شعب بانک ملت استان گلستان، طبقه پنجم

تلفن: 32525406-017 یازرلو 09113742132

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 68/4135 سهم مشاع از 10728 سهم ششدانگ عرصه اعیان) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.مجتمع 7 واحدی در 3 طبقه روی همکف می باشد.

گرگان، کوی ویلا، کوچه تختی 7، مجتمع بهار، پلاک 5 نقد و اقساط 15,959,838,926 17,733,154,362 1018/5 298 مسکونی 305887

1

با وضعیت موجود دارای متصرف، مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.(همکف 64 متر مربع، طبقه اول 116 متر مربع، دو طبقه اعیانی تجاری در همکف به مساحت 46 متر مربع).

آزادشهر، خیابان شهید بهشتی، ابتدای خیابان آزادای، جنب کارخانه تولید کیک و کلوچه نقد و اقساط 4,802,500,000 5,650,000,000

226

122

مسکونی- تجاری

6441

2

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط

تعداد اقساط (ماه)

پیش پرداخت

کاربری

0

12

40 %

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 %

24

13 %

36