شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان گلستان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/49 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/05/21 لغایت 99/05/28 از ساعت 8:30 الی 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/05/28 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/06/03 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد. همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: گلستان، گرگان، بلوار نهارخوران، سه راه گلشهر، مدیریت شعب بانک ملت استان گلستان، طبقه پنجم

تلفن: 32525406-017 یازرلو 09113742132

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود دارای ماشین آلات، متراژ اعیان تقریبی می باشد.

ناحیه صنعتی گوزن فارس نقد 10,788,500,000 477 1725 صنعتی 307487

1

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 3 دانگ از ششدانگ) دارای متصرف، مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار

می باشد.

بندر گز، روستای سر محله، خیابان ولیعصر، نبش ولیعصر 23 نقد 1,076,490,000 1,196,100,000 180 8/1234 مسکونی 10424

2

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.(عرصه دارای تعریض می باشد پس از کسر تعریض: 41/213 متر مربع می باشد.)

جلین، کوچه صاحب الزمان، نبش مسجد، کوچه دوم سمت چپ نقد 1,452,768,000 1,815,960,000 153 81/240 مسکونی 6402

3

با وضعیت موجود (همکف تجاری 93/429 متر مربع، نیم طبقه تجاری 25/338 متر مربع، زیرزمین 1- مساحت 01/422 متر مربع، سرایداری 44/38 متر مربع)

گرگان،خیابان ولیعصر(عج)، نبش عدالت هشتم، بانک ملت نقد 405,750,000,000 541,000,000,000 06/2843 5/562 تجاری-اداری 304951

4

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 68/4135 سهم مشاع از 10728 سهم ششدانگ عرصه اعیان) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.مجتمع 7 واحدی در 3 طبقه روی همکف می باشد.

گرگان، کوی ویلا، کوچه تختی 7، مجتمع بهار، پلاک 5 نقد و اقساط 17,733,154,362 5/1018 298 مسکونی 305887

5

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.طبق اعلام شهرداری بناهای موجود 30/225 متر مربع می باشد. (95/136 در همکف، 35/88 در طبقه اول)

آق قلا، خ شهید سلطانی، 12 متری روبروی باشگاه تختی، کوچه شهید گرگز، دومین قواره سمت چپ نقد و اقساط 2,673,000,000 2,970,000,000 279 5/250 مسکونی 10802

6

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد

گنبد، انتهای خیابان کسری، سمت چپ، کوچه درخشان(خیابان خیام شمالی، خیابان جمهوری) نقد و اقساط 1,911,150,000 2,123,500,000 5/68 قدرالسهم مسکونی 6653

7

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط

تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

40%

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 درصد

24

13 درصد

36

14 درصد

48

15درصد

60