شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان گیلان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/77 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/07/14 لغایت99/07/27 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/07/28 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/08/05 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد. همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ج) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: رشت، گلسار، نبش توحید، مدیریت شعب بانک ملت استان گیلان، طبقه 5، اداره تدارکات و ساختمان 33219784-013

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع صرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

رشت، حاجی آباد، روبروی پاساژ گهر، خیابان گنجه ای، ساختمان صدف، طبقه سوم جنوبی نقد 4,750,000,000 84/41 قدرالسهم مسکونی 6901

1

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع صرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(8/26 متر مربع در طرح تعریض کوچه 8 متری قرار دارد.)

رشت، کمربندی شهید بهشتی، خیابان شهید فکوری، کوچه نهم، فرعی سوم سمت چپ، پلاک 8 و 10 نقد 1,700,000,000 90/2 67/70 مسکونی 307483

2

با وضعیت موجود( حدود 33/5 متر مربع در طرح عقب نشینی قرار دارد.)

گیلان، کلاچای، بلوار امام خمینی، روبروی بانک تجارت، جنب بانک ملت نقد 3,500,000,000 36 79 مسکونی 9762

3

با وضعیت موجود (ملک از سمت شرق دارای راه عبور می باشد، فاقد اعیان می باشد.)

گیلان، کلاچای، بلوار امام خمینی، روبروی بانک تجارت، جنب بانک ملت نقد 6,500,000,000 204/5 مزروعی 9763

4

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع صرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد

فومن، خیابان فلسطین، روبروی اداره برق نقد 15,000,000,000 41/55 قدرالسهم تجاری 306914

5

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع صرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد

 فومن، شهرک امام خمینی، بعد از آژانس ستاره، کوچه گلبرگ دوم نقد 4700000000 140 208 مسکونی 307337

6

با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک 75 سهم مشاع از 100 سهم ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع صرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد( اعیانی بصورت نیمه تمام و غیر قابل استفاده می باشد).

صومعه سرا، روستای گلسر، مرغداری سفید بال گلسر نقد 3,240,000,000 3,600,000,000 1000 2192 مزروعی 307170

7

با وضعیت موجود ( ملک به صورت ششدانگ یک باب خانه به شماره 1394 و سه باب مغازه به شماره های 1395، 1396و 1397 می باشد.)

رشت، خیابان امام خمینی، شعبه امام خمینی نقد 351,000,000,000 390,000,000,000 1529/92 409/6 تجاری-اداری 1186

8

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع صرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد

رشت، فلکه گاز به طرف جاده لاکان، کوچه شهید رمضانی مقدم

نقد 3,420,000,000 3,800,000,000 93/24 قدرالسهم مسکونی 307141

9

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع صرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد

رشت، فلکه گاز به طرف جاده لاکان، کوچه شهید رمضانی مقدم نقد 3,510,000,000 3,900,000,000 93/24 قدرالسهم مسکونی 307142

10

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع صرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد

رشت، فلکه گاز به طرف جاده لاکان، کوچه شهید رمضانی مقدم

نقد 3,240,000,000 3,600,000,000 84/21 قدرالسهم مسکونی 307143

11

با وضعیت موجود، کاربری طبق پروانه ساختمانی اداری (مساحت زمین در پروانه 246 متر مربع، همکف 246 نیم طبقه 165 متر مربع) لاهیجان، خیابان شهدا، ساختمان شعبه سابق شهدا لاهیجان نقد 60,000,000,000 411 265/55 اداری 1118

12