شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان گیلان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/48 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/05/16 لغایت 99/05/28 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/05/29 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/06/04 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد. همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: رشت، گلسار، نبش توحید، مدیریت شعب بانک ملت استان گیلان، طبقه 5، اداره تدارکات و ساختمان 33219784-013

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه ردیف
اعیان عرصه
با وضعیت موجود رشت، سلیمانداراب، بعد از چهار راه معلولین، کیلومتر 5 جاده آسفالته جیرده، بالاتر از تالار عروسی شاندیز، کارگاه تیرچه بلوک نامدار نقد 25,000,000,000 314 60/6360 فاقد کاربری 307112 1
با وضعیت موجود بازار رودسر نقد 24,300,000,000 46/70 قدرالسهم تجاری 5192 2
با وضعیت موجود رشت، منظریه، کوچه زرمخی، ساختمان اسکان، طبقه اول، واحد اول نقد 13,000,000,000 63/133 قدرالسهم مسکونی 307530 3
با وضعیت موجود (ملک بصورت ششدانگ یک باب خانه به شماره 1394 و سه باب مغازه به شماره های 1395 و 1396 و 1397 می باشد.) رشت، خیابان امام خمینی، شعبه امام خمینی نقد 390,000,000,000 92/1529 6/409 تجاری-اداری 1186 4
با وضعیت موجود (ملک سند رسمی ندارد طبق اعلام کارشناس کاربری مسکونی می باشد.) شفت، میدان شهید زبانبر، خیابان ولیعصر نقد 697,000,000 820,000,000 3/361 فاقد کاربری 306380 5
با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک سه دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع صرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.طبق استعلام شهرداری 67/21 متر مربع از عرصه و 90/0 متر مربع از اعیان در تعریض قرار دارد ملک دارای عقب نشینی جهت تعریض کوچه    می باشد. رشت، خیابان سعدی، پل بوسار، بطرف آزمایشگاه آشتیانی، کوچه محمود مشخ، اولین بن بست سمت راست، پلاک 47 نقد و اقساط 2,700,000,000 3,000,000,000 82 58/225 مسکونی 307071 6
با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک 5/2 دانگ مشاع از ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع صرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار      می باشد رشت، گلسار، شهرک بهشتی، گلستان10، بلوک 9، واحد 141 نقد و اقساط 562,500,000 625,000,000 08/46 قدرالسهم مسکونی 307072

7

نقد و اقساط
نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت کاربری
0 12 40% مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی
12 درصد 24
13 درصد 36
14 درصد 48
15درصد 60