شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان گیلان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/109 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ  99/09/16 لغایت 99/09/27 از ساعت 8:30 الی 14:00 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/09/29 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/10/03 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد. همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ج) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: رشت، گلسار، نبش توحید، مدیریت شعب بانک ملت استان گیلان، طبقه 7، اداره تدارکات و ساختمان 32113007-013

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع صرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.(ملک فاقد هرگونه اعیانی بوده و با کاربری مسکونی در داخل محدوده شهری میباشد).

کیاشهر، خیابان شهدا، شهرک قدس، خیابان چمران، پلاک 132 نقد 10,137,400,000 506/87 مسکونی 305290

1

با وضعیت موجود

بندرانزلی، غازیان، میدان مالا، کوچه 12 اردیبهشت، ساختمان گلچهره، پلاک 39، طبقه اول غربی نقد 8,500,000,000 139/28 قدرالسهم مسکونی 307563

2

با وضعیت موجود

بندرانزلی، غازیان، میدان مالا، کوچه 12 اردیبهشت، ساختمان گلچهره، پلاک 39، طبقه اول غربی نقد 8,000,000,000 129/53 قدرالسهم مسکونی 307564

3

با وضعیت موجود( حدود 33/5 متر مربع در طرح عقب نشینی قرار دارد.)

گیلان، کلاچای، بلوار امام خمینی، روبروی بانک تجارت، جنب بانک ملت نقد 3,150,000,000 3,500,000,000 36 79 مسکونی 9762

4

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع صرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد

فومن، خیابان فلسطین، روبروی اداره برق نقد 13,500,000,000 15,000,000,000 41/55 قدرالسهم تجاری 306914

5

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع صرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد

 فومن، شهرک امام خمینی، بعد از آژانس ستاره، کوچه گلبرگ دوم نقد 4,230,000,000 4,700,000,000 140 208 مسکونی 307337

6