شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان یزد را از طریق مزایده عمومی شماره 99/71 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/07/01 لغایت 99/07/12 از ساعت 7:30 الی 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/07/12 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/07/16 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: یزد، مدیریت شعب بانک ملت استان یزد، اداره تدارکات و ساختمان 3166265-3166260-35230017-035

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود با ماشین آلات، مقدار اعیان تقریبی می باشد.

شهرک صنعتی یزد، منطقه ویژه اقتصادی، میدان صادرات، بلوار خدمات، شرکت خوش ریس یزد نقد 366,858,000,000 8097/1 21687/5 صنعتی 10221

1

با وضعیت موجود

یزد، بلوار جمهوری، امام جعفر صادق 19، (طبقه اول) نقد 36,550,000,000 43,000,000,000 322/20 قدرالسهم مسکونی 306967

2

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.(همکف 211، نیم طبقه 35+ زیرزمین 35)

یزد، امامشهر، بلوار شیخ کلینی، کوچه شهید طبایی، پلاک 47 نقد 7,335,000,000 8,150,000,000 281 300 مسکونی 307240

3

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد

یزد، بهاباد، روستای علی آباد، بلوار شهید ابراهیمی، کوچه شقایق نقد 1,140,593,750 1,341,875,000 157 400/5 مسکونی 10721

4

با وضعیت موجود

یزد،بلوار پاکنژاد، نرسیده به میدان معلم، بعد از کوچه حسنی، طبقه اول نقد 2,656,500,000 3,795,000,000 69 قدرالسهم مسکونی 304534

5

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط

تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

40 درصد

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 درصد

24

13 درصد

36

14 درصد

48

15درصد

60