شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان یزد را از طریق مزایده عمومی شماره 99/46 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/05/14 لغایت 99/05/26 از ساعت 7:30 الی 13:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/05/26 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 99/06/01 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: یزد، مدیریت شعب بانک ملت استان یزد، اداره تدارکات و ساختمان 3166265-3166260-35230017-035

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه ردیف
اعیان عرصه
با وضعیت موجود (کاربری همکف تجاری و طبقه فوقانی مسکونی دارای رای کمیسیون ماده 100 بوده، هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.) یزد، بلوار طالقانی، کوچه شهید دایی، کوچه بیمارستان فرخی نقد 69,000,000,000 7/574 35/187 مسکونی-تجاری 1089 1
با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 9490 سهم مشاع از 30240 سهم ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد. یزد، خاتم، مروست، خیابان شهید بهشتی، کوچه 11 بهشتی نقد 393,478,498 491,848,122 187 4/302 مسکونی 306259 2
با وضعیت موجود یزد، بلوار پاکنژاد، نرسیده به میدان معلم، بعد از کوچه حسنی، طبقه اول نقد 2,846,250,000 3,795,000,000 69 قدرالسهم مسکونی 304534 3
با وضعیت موجود (عرصه اصلاحی طبق نظر کارشناسی پس از عقب نشینی و بر اصلاحی 220 متر مربع می باشد.همکف و نیم طبقه تجاری، طبقه اول مسکونی) شهرستان خاتم، خیابان امام خمینی، روبروی بانک توسعه و تعاون نقد و اقساط 17,806,500,000 19,785,000,000 621 238 مسکونی-تجاری 358 4
نقد و اقساط
نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت کاربری
0 12 40% مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی
12 درصد 24
13 درصد 36
14 درصد 48
15درصد 60