شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان یزد را از طریق مزایده عمومی شماره 99/100 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/08/21 لغایت 99/09/02 از ساعت 7:30 الی 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/09/02 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 99/09/08 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: یزد، مدیریت شعب بانک ملت استان یزد، اداره تدارکات و ساختمان 3166265-3166260-35230017-035

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود

یزد، بلوار جمهوری، امام جعفر صادق 19 نقد 44,460,000,000 322/20 قدرالسهم مسکونی 307258

1

با وضعیت موجود دارای ماشین آلات مقدار اعیان تقریبی میباشد.

شهرک صنعتی یزد، منطقه ویژه اقتصادی، میدان صادرات، بلوار خدمات نقد 330,172,200,000 366,858,000,000 8097/1 21687/5 مسکونی 10221

2

با وضعیت موجود

یزد،بلوار پاکنژاد، نرسیده به میدان معلم، بعد از کوچه حسنی، طبقه اول نقد 2,656,500,000 3,795,000,000 69 قدرالسهم مسکونی 304534

3

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد

یزد، بهاباد، روستای علی آباد، بلوار شهید ابراهیمی، کوچه شقایق نقد و اقساط 1,207,687,500 1,341,875,000 157 400/5 مسکونی 10721

4

با وضعیت موجود یزد، بلوار جمهوری، امام جعفر صادق 19 نقد و اقساط 38,700,000,000 43,000,000,000 322/2 قدرالسهم مسکونی 306967

5

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط

تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

40 %

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 %

24

13 %

36