شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان اردبیل را از طریق مزایده عمومی شماره 99/67 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/06/22 لغایت 99/07/01 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/07/01 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 99/07/07 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40 درصد پیش پرداخت 40 درصد حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک و 20 درصد هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد(.

ب) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ج) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: اردبیل، میدان بسیج، ساختمان بانک ملت، طبقه هفتم، نماینده شرکت آقای رامزی

تلفن: 33715001

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه ردیف
اعیان عرصه
با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 3873 سهم مشاع از 9600 سهم عرصه و اعیان) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.فاقد ماشین آلات متراژ اعیان تقریبی می باشد. کیلومتر 11 جاده اردبیل آستارا، شهرک صنعتی شماره 2، انتهای صنعت 3 نقد 129503437500 31481 65/50439 صنعتی 305090 1
با وضعیت موجود فاقد ماشین آلات متراژ اعیان تقریبی می باشد. اردبیل، کیلومتر 13 جاده اردبیل-نمین، فاز دوم شهرک صنعتی قطعه 336 نقد 13570200000 5/1228 1960 صنعتی 307448

2