ملک صنعتی در خراسان جنوبی

4,190,643,677 ریال

شناسه: 10233
    برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:
    توضیحات

    ملک صنعتی به شناسه 10233 در خراسان جنوبی واقع شده است.

    توضیحات تکمیلی