ملک زمین در مازندران

49,717,500,000 ریال

شناسه محصول: 10349 دسته:
شناسه: 10349
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک زمین به شناسه 10349 در مازندران واقع شده است.

  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس