ملک صنعتی در کردستان

11,500,000,000 ریال

شناسه: 10951
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:
  توضیحات

  ملک صنعتی به شناسه 10951 در کردستان واقع شده است.

  توضیحات تکمیلی
  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس