ملک مسکونی-تجاری در چهارمحال و بختیاری

13,362,152,777 ریال

شناسه: 2066
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:
  توضیحات

  ملک مسکونی-تجاری به شناسه 2066 در چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

  توضیحات تکمیلی
  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس