ملک اداری در خوزستان

44,334,750,000 ریال

شناسه: 2267
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:
  توضیحات

  ملک اداری به شناسه 2267 در خوزستان واقع شده است.

  توضیحات تکمیلی
  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس