ملک اداری در تهران

125,000,000,000 ریال

شناسه محصول: 304244 دسته:
شناسه: 304244
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک اداری به شناسه 304244 در تهران واقع شده است.

  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس