ملک فرهنگی در مازندران

65,031,441,884 ریال

شناسه محصول: 304993 دسته:
شناسه: 304993
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک فرهنگی به شناسه 304993 در مازندران واقع شده است.

  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس