ملک مسکونی در هرمزگان

15,000,000,000 ریال

شناسه محصول: 305355 دسته:
شناسه: 305355
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک مسکونی به شناسه 305355 در هرمزگان واقع شده است.

  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس