ملک مسکونی در لرستان

4,973,163,000 ریال

شناسه محصول: 305947 دسته:
شناسه: 305947
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک مسکونی به شناسه 305947 در لرستان واقع شده است.

  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس