ملک مزروعی در مازندران

15,052,500,000 ریال

شناسه محصول: 305951 دسته:
شناسه: 305951
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک مزروعی به شناسه 305951 در مازندران واقع شده است.

  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس