ملک کشاورزی در کردستان

940,150,000 ریال

شناسه: 306073
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:
  توضیحات

  ملک کشاورزی به شناسه 306073 در کردستان واقع شده است.

  توضیحات تکمیلی
  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس