ملک مسکونی در خوزستان

2,531,984,000 ریال

شناسه محصول: 306561 دسته:
شناسه: 306561
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک مسکونی به شناسه 306561 در خوزستان واقع شده است.

  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس