ملک اداری در خوزستان

87,669,800,000 ریال

شناسه محصول: 306661 دسته:
شناسه: 306661
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک اداری به شناسه 306661 در خوزستان واقع شده است.

  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس