ملک صنعتی در یزد

58,471,000,000 ریال

شناسه محصول: 307378 دسته:
شناسه: 307378
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک صنعتی به شناسه 307378 در یزد واقع شده است.

  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس