ملک انباری در کرمان

30,251,925,000 ریال

شناسه: 307441
    برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:
    توضیحات

    ملک انباری به شناسه 307441 در کرمان واقع شده است.

    توضیحات تکمیلی