ملک مسکونی در خراسان شمالی

4,998,408,000 ریال

شناسه: 307577
    برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:
    توضیحات

    ملک مسکونی به شناسه 307577 در خراسان شمالی واقع شده است.