ملک مسکونی در مرکزی

10,536,900,000 ریال

شناسه محصول: 307596 دسته:
شناسه: 307596
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک مسکونی به شناسه 307596 در مرکزی واقع شده است.

  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس