ملک انباری در کرمان

39,195,240,000 ریال

شناسه: 307640
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:
  توضیحات

  ملک انباری به شناسه 307640 در کرمان واقع شده است.

  توضیحات تکمیلی
  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس