ملک مسکونی در خراسان رضوی

9,031,250,000 ریال

شناسه محصول: 307669 دسته:
شناسه: 307669
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک مسکونی به شناسه 307669 در خراسان رضوی واقع شده است.

  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس