ملک صنعتی در ایلام

3,558,200,000 ریال

شناسه محصول: 307845 دسته:
شناسه: 307845
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک صنعتی به شناسه 307845 در ایلام واقع شده است.

  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس