ملک صنعتی در یزد

91,001,666,666 ریال

شناسه محصول: 307936 دسته:
شناسه: 307936
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک صنعتی به شناسه 307936 در یزد واقع شده است.

  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس