ملک تجاری در تهران

250,000,000,000 ریال

شناسه محصول: 3230 دسته:
شناسه: 3230
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک تجاری به شناسه 3230 در تهران واقع شده است.

  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس