ملک مسکونی-تجاری در تهران

195,000,000,000 ریال

شناسه: 3563
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:
  توضیحات

  ملک مسکونی-تجاری به شناسه 3563 در تهران واقع شده است.

  توضیحات تکمیلی
  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس