ملک مرغداری در البرز

225,084,842,000 ریال

شناسه: 4095
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:
  توضیحات

  ملک مرغداری به شناسه 4095 در البرز واقع شده است.

  توضیحات تکمیلی
  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس