ملک بانک در تهران

202,000,000,000 ریال

شناسه محصول: 4312 دسته:
شناسه: 4312
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک بانک به شناسه 4312 در تهران واقع شده است.

  استان

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  متصرف

  آدرس