ملک بانک در تهران

75,500,000,000 ریال

شناسه: 4320
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:
  توضیحات

  ملک بانک به شناسه 4320 در تهران واقع شده است.

  توضیحات تکمیلی
  استان

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  متصرف

  آدرس