ملک تجاری در خوزستان

50,718,000,000 ریال

شناسه محصول: 4507 دسته:
شناسه: 4507
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک تجاری به شناسه 4507 در خوزستان واقع شده است.

  استان

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  متصرف

  آدرس