ملک تجاری در خراسان رضوی

15,000,000,000 ریال

شناسه: 4718
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:
  توضیحات

  ملک تجاری به شناسه 4718 در خراسان رضوی واقع شده است.

  توضیحات تکمیلی
  استان

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  متصرف

  آدرس