ملک تجاری در تهران

148,000,000,000 ریال

شناسه محصول: 512 دسته:
شناسه: 512
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک تجاری به شناسه 512 در تهران واقع شده است.

  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس