ملک تجاری در مازندران

169,000,000,000 ریال

شناسه: 5148
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:
  توضیحات

  ملک تجاری به شناسه 5148 در مازندران واقع شده است.

  توضیحات تکمیلی
  استان

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  متصرف

  آدرس