ملک تجاری در تهران

118,000,000,000 ریال

شناسه: 5241
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:
  توضیحات

  ملک تجاری به شناسه 5241 در تهران واقع شده است.

  اطلاعات بیشتر
  استان

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  متصرف

  آدرس