ملک مسکونی در لرستان

8,400,000,000 ریال

شناسه محصول: 7087 دسته:
شناسه: 7087
  برای درخواست خرید می‌توانید فرم زیر را پر نمایید:

  ملک مسکونی به شناسه 7087 در لرستان واقع شده است.

  استان

  عرصه

  اعیان

  کاربری

  نوع مالکیت

  مبلغ ماشین آلات

  مبلغ کل

  تاریخ مزایده

  میزان مالکیت

  متصرف

  آدرس